Waar start jij?

Artoah biedt allround ondersteuning voor de statutenwijziging van je vzw. Vanuit ons kantoor in Landen ondersteunen we nationale en internationale vzw’s in heel België bij de aanpassing van hun statuten, dagelijks bestuur en werkdocumenten.  

Oprichting vzw

Je vzw oprichten volgens de regels van de kunst? Artoah adviseert, ondersteunt en controleert de oprichting van je vzw aan de hand van drie praktische prijspakketten.

Statutenwijziging vzw

Een juridische check-up van je statuten? Artoah gidst je in drie transparante pakketten naar een zorgvuldige statutenwijziging van je vzw.

Wijziging dagelijks bestuur vzw

Een zetelwijziging, benoeming van bestuursleden of mandaat beëindigen? Wij leiden de wijziging van het dagelijks bestuur van je vzw in goede banen.

Vzw documenten

Facturen, oproepingen, aktes en briefwisseling: Artoah maakt je werkdocumenten conform en uniform, precies op maat van je vzw.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x